Pag-adto sa Pabrika

Luna sa opisina

1
3
2

Pag-obra

5
4
6

Kagamitan

6
3
1
4
2
5